SimDepThanhHoa

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0388.86.2016 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 08.6886.2016 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0975.13.2016 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0868.88.2016 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0867.89.2016 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0368.86.2016 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0964.88.2016 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0961.04.2016 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0867.43.2016 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0978.52.2016 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0968.87.2016 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0987.39.2016 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0984.88.2016 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0967.63.2016 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0357.72.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0867.52.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0377.12.11.16 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0389.80.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0378.38.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0396.46.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0397.57.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0378.80.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0373.58.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0397.70.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua